วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ราคากลางกล้องโทรทัศน์วงจรปิด_CCTV ปี พ.ศ. 2558

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ. 2558_CCTV
ราคากลางกล้องโทรทัศน์วงจรปิด_CCTV ปี พ.ศ. 2558

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีค 58

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีค 58
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีค 58

ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2558(เพิ่มเติม)

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2558(เพิ่มเติม)
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2558(เพิ่มเติม)

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2558

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2558
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2558

ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2557

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2557
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2557

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี_ลว 2 พ.ค. 56 เรื่อง การจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี_ลว 2 พ.ค. 56 เรื่อง การจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)

หลักเกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ปี ๒๕๕๖

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (29-02-2555) หลักเกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ปี ๒๕๕๖

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบภาครัฐ

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบภาครัฐ (27-7-2552)
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบภาครัฐ (27-7-2552)

ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2556(เพิ่มเติม)

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2556(เพิ่มเติม)
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2556(เพิ่มเติม)

ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2556

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำป' พ.ศ. 2556
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2556